โรงเรียนพลังงานชุมชน

                            วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (โรงเรียนพลังงาน) โดยมี  นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม   ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย  ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอบ้านในฝันลดใช้พลังงาน

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอ แหล่งเรียนรู้ลดใช้พลังงาน ของโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

You may also like...