รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้

ในเมื่อโรคระบาดทำให้ ‘เด็ก’ และ  ‘โรงเรียน’  ห่างออกจากกัน   นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ  ‘โครงการรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้’  เป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องให้เด็กๆ           ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น

โครงการนี้นำโดยเหล่าคณะครูก่อการ 5 คน 5 พื้นที่ ขอนแก่น-ศรีษะเกษ-เชียงใหม่-กาฬสินธุ์  ผลลัพธ์ในระยะยาวรถพุ่มพวงทางการศึกษาคันนี้  อาจสร้างนิเวศของการเรียนรู้(ใหม่)          ที่เรามองเห็นการเชื่อมร้อยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมากขึ้น หรือมองเห็นวิธีการเรียน วิชา หลักสูตรใหม่ๆ ที่ถูกคิดค้นและออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กตามแต่ละพื้นที่  เพราะความรู้ก็เหมือนอาหาร นอกจากตอบโจทย์ชีวิตแล้ว เด็กควรเลือกและเป็นเจ้าของความรู้เองได้

You may also like...