การติดต่อเรา

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย  (Huahinwattanalai School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ตั้งอยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170

หมายเลขโทรศัพท์ : 0833428165

E-mail : huahinwattanalai@gmail.com

Facebook : https://web.facebook.com/schoolhuahin